Revista Română de Statistică Supliment 2/2016

„Constanta Miculescu” o dovadă elocventă a unei cunoaşteri statistice experimentale profunde, în România finalului de secol al XIX - lea
The “Miculescu Constant”, An Eloquent Proof Of Deep Experimental Statistical Knowledge In Late 19th Century Romania
Professor habil. Gheorghe SĂVOIU, PhD.

Unele elemente privind normalitatea estimatorilor bazaţi pe ecuaţie unică
Some elements about normality of single-equation estimators
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL
Drd. Gyorgy BODO
Drd. Cristina SACALĂ

Deficitul statelor membre ale Uniunii Europene din zona euro
The deficit of the EU Member States in the Euro Area
Drd. Adrian Amarița

Scurtă istorie a algebrei şi a impactului ei statistic maximizat în statistica algebrică
A Brief Historical Survey of Algebra and its Maximized Statistical Impact on Algebraic Statistics
Professor habil. Gheorghe SĂVOIU, PhD,
Professor MD. Sandra MATEI,

Unele aspecte privind extensia testelor Edgeworth la restricţiile non-liniare
Some aspects regarding the extension of Edgeworth test to nonlinear restrictions
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL
Drd. Georgiana NIŢU

Studiu comparativ în estimarea preţului Volkswagen: ARIMA vs ANN
Comparative Study in Estimating Volkswagen’ Price: ARIMA vs ANN
Florin Dan PIELEANU