Revista Română de Statistică Supliment 9/2018

ANALIZA STRUCTURALĂ A PRODUSULUI INTERN BRUT ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
STRUCTURAL ANALYSIS OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Radu STOICA Ph.D Student

NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE – METODĂ DE EVIDENŢĂ ŞI CALCUL MACROECONOMIC
THEORETICAL CONCEPTS OF THE NATIONAL ACCOUNT SYSTEM – METHOD OF EVALUATION AND MACROECONOMIC CALCULATION
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA PhD
Lecturer Marian SFETCU PhD
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

CONŢINUTUL ŞI CALCULUL INDICATORILOR MACROECONOMICI DE REZULTATE
THE CONTENT AND CALCULATION OF THE MACROECONOMIC RESULTS INDICATORS
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Daniel DUMITRU Ph.D Student

GLOBALIZAREA ŞI EVOLUŢIA ECONOMICĂ MONDIALĂ
GLOBALIZATION AND WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Cristian Marian BARBU PhD

SCURTĂ PREZENTARE A CONŢINUTULUI CONTURILOR MACROECONOMICE
SHORT PRESENTATION OF MACROECONOMIC ACCOUNTS CONTENT
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Lecturer Marian SFETCU PhD
Doina AVRAM Ph.D Student
Maria MIREA PhD Student

UTILIZAREA PRODUSULUI INTERN BRUT ÎN STUDII COMPARATIVE
USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT IN COMPARATIVE STUDIES
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Doina BUREA PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student

APLICABILITATEA METODOLOGIILOR FINANŢATORILOR INTERNAŢIONALI LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR UTILIZAT ÎN GESTIONAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ÎN ROMÂNIA
THE APPLICABILITY OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL METHODOLOGIES TO THE RISK MANAGEMENT SYSTEM USED IN THE MANAGEMENT OF NON-GRANTABLE FUNDS IN ROMANIA
Ciprian NICOLAE PhD Student