Sabin Manuilă (1894-1964)

Sabin_ManuilaSabin Manuilă (1894-1964) a fost un important demograf și statistician român, absolvent al Facultății de Medicină din Budapesta și doctor în științe medicale. Din 1938 devine membru corespondent al Academiei Române, la recomandarea lui Dimitrie Gusti care l-a caracterizat ca fiind “Organizatorul statisticii științifice în România”.

În anul 1930 este numit director al Recensământului General al Populației României, iar în 1936 Șef al Secției de Statistică a Institutului Social Român. În 1937 a sprijinit inițiativa lui Leonida Colescu pentru înființarea Societății Române de Statistică și a fost primul secretar general al acestei societăți având în cadrul acesteia o activitatea intensă în domeniul medicinei, antropologiei, epidemiologiei, biometriei, sociologiei, demografiei și statisticii.

Între 1934 și 1947 a fost conducător al Institutului Central de Statistică acordând o atenție deosebită dotării instituției cu tehnică modernă de calcul. În anul 1941 a organizat și condus Recensământul General din 1941, luând parte la recensământ în nordul Bucovinei și ținutul Herței.

A fost membru și a ocupat funcții în mai multe organizații și instituții de talie națională și internațională cum ar fi: Academia de Medicină din România, Academia de Știință, Comisia pentru Populație a Ligii Națiunilor, Institutul Internațional de Statistică, Organizația Mondială a Sănătății de la Haga și Uniunea Internațională pentru Studiul Populației de la Berlin. A scris numeroase lucrări de demografie și statistică iar în studiul etnografic privind “Populația României” din 1940 a prezentat pentru prima oară situația grupurilor etnice amplasate la interferența graniței României cu țările vecine și anume continuitatea lor directă peste graniță. Analizând dimensiunea, structura și repartizarea etnică a populației naționale privite din perspectiva grupurilor etnice române și din țările vecine, a stabilit granițele României întregite după primul război mondial.

Printre lucrările publicate de Sabin Manuilă în timpul vieţii sale, amintim:

  • Evoluţia demografică a oraşelor şi minorităţile etnice din Transilvania (1929)
  • România şi revizionismul. consideraţii etnografice şi demografice (1934)
  • Populaţia României (1938 – co-autor, împreună cu D.C. Georgescu)
  • Studiu etnografic asupra populaţiei României (1940)
  • Evoluţia numerică regională a populaţiei evreieşti din România (1957 – co-autor, împreună cu Wilhelm Filderman)

Repere ale activităţii desfăşurate de Sabin Manuilă se regăsesc şi în câteva articole publicate în Revista Române de Statistică. Dintre acestea, amintim:

  • 1990: nr. 3-4 – Corneliu Prisăcaru – Știința de carte urmărită în programele de observare ale recensămintelor populației
  • 2002: nr. 1 –  Vasile Gheţău – Recensământul, o amplă și complexă formă de investigare socială
  • 2002: nr. 2/supliment – Aurel Camara – 143 de ani de la intemeierea statisticii de stat romanesti