Petre Onică

Petre Onică s-a născut în 1903 și a absolvit Facultatea de Filosofie și Litere din București și a devenit doctor în Economie în 1967. Întreaga sa activitate este legată de statistica agricolă.

Între anii 1924 și 1937 și-a adus contribuția la elaborarea a 15 Anuare Statistice și a buletinelor statistice privind Reforma Agrară din 1921 și dezvoltarea agriculturii. A organizat și prelucrat datele Recensământului agricol din 1930, a cercetărilor statistice privind determinarea efectivului de păsări și stabilirea întregului efectiv de animale pe specii și destinații economice, materialele pentru determinarea suprafețelor fondului de terenuri cultivate, producției agricole vegetale și cele necesare pentru stabilirea inventarului agricol.

Începând cu 1937 a lucrat la Institutul Central de Statistică, din 1941 până în 1949 fiind numit subdirector general iar din anul 1950 este director al Direcției Statisticii Agriculturii și Silviculturii. În 1953 s-a mutat la Ministerul Agriculturii unde a fost director adjunct între 1956 și 1960. Din aceste funcții a organizat și coordonat efectuarea Recensămintelor Generale Agricole din anii 1941 și Recensământul General Agricol din 1948 unde a aplicat pentru prima dată în practica statisticii agricole metoda selectivă de prelucrarea a datelor (Evaluarea recoltei în lan). A organizat Recensământul animalelor din anul 1951 și a contribuit la introducerea în același an a primului Registru Agricol al localităților. De asemenea a inițiat și condus Ancheta statistică specială privind fondul de terenuri pe categorii de folosință. S-a remarcat și prin activitatea didactică fiind cadru didactic la Institutul de Științe Economice și Planificare și lector, conferențiar și decan al Facultății de Economie Generală.

Multe din rezultatele activităților și cercetărilor sale se regăsesc în lucrările tipărite printre care „Îndreptarul statistic: Tehnica statisticii agricole”, Cursurile de Statistică Agricolă, studiul privind „Rezultatele Recensământului agricol din anul 1948”, „Istoria Statisticii din România” ( coautor) și cele peste 60 de articole referitoare la studii și metodologii axate pe statistica agricolă publicate în Revista de Statistică și aproximativ 15 referate științifice publicate în Studii de Statistică.