Revista Română de Statistică Supliment nr. 7/2023

Conţinutul şi esenţa investiţiilor străine directe
The content and essence of foreign direct investment
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Artifex University of Bucharest
Cristian OLTEANU PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Radu STOICA PhD Student
Bucharest University of Economic Studies

Managementul riscului de credit
Credit risk management
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Bucharest University of Economic Studies / Artifex University of Bucharest
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Artifex University of Bucharest
Iulian RADU PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Alexandra PETRE PhD Student
Bucharest University of Economic Studies

Managementul riscului de creditare al băncii ING
Credit risk management of ING bank
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD
Petroleum – Gas University of Ploiesti / Artifex University of Bucharest
Alexandra PETRE PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Iulian RADU PhD Student
Bucharest University of Economic Studies

Riscurile de plăţi, a dobânzii şi a schimbului valutar
Payment, interest and currency exchange risks
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Bucharest University of Economic Studies / Artifex University of Bucharest
Cristian OLTEANU PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Bogdan DRĂGHIA
National Institute of Statistics