Revista Română de Statistică Supliment nr. 7/2019

Modelele statistico-econometrice utilizate în analiza impactului remitenţelor în dezvoltarea economică
Statistical-Econometric Models Used in Analysis of the Impact of Remites in Economic Development
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD

Model de analiză discriminantă pentru detectarea riscului de faliment
Discriminatory Analysis Model for Bankruptcy Risk Detection
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Modele de finanţare a investiţiilor în sănătate
Models of Financing Investments in Health
Oana BÎRSAN Ph.D Student

Efectul remitenţelor asupra creşterii Produsului Intern Brut
The Effect of the Remittances on GDP Growth
Olivia-Georgiana NIȚĂ PhD Student

Model de analiză diagnostic a rezultatelor societăţii comerciale
Model of Diagnostic Analysis of the Company’s Results
Assoc. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

Analiza estimării valorii remitenţelor
The analysis of the remittance value estimate
Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA
Gabriel-Ștefan DUMBRAVĂ PhD Student
Cristian OLTEANU PhD Student
Alexandra PETRE (OLTEANU) PhD Student