Broşuri ale Institutului Naţional de Statistică

2017

Numărul de pensionari şi pensia medie lunară

Transportul aerian de pasageri şi mărfuri

Populaţia feminină

Personalităţi ale statisticii româneşti

2016

Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă

România în cifre – 2015

Tipurile de cercetări statistice din domeniul social pe care le realizăm

Condiţii de viaţă al populaţiei din România în anul 2015

Migraţia Internaţională a României 2016

Populaţia şcolară a României

Educaţia în România – 2016

Cunoaşte statistica

Italia – România – schimburi comerciale 2015

Scurt istoric al statisticii româneşti

Franţa – România – schimburi comerciale

2015

Ancheta structurală în agricultură

Femeile şi bărbaţii – parteneriat de muncă şi viaţă

Forţa de muncă în România

Conturi naţionale 2011-2012

Anuarul Statistic al României – o istorie din 1902 până în 2014

Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2011

Întreprinderi mici şi mijlocii în cifre

Pensionari şi pensia medie lunară 1990-2013

Numărul de pensionari şi pensia medie lunară – anul 2014

Populaţia României pe localităţi la 1 ianuarie 2015

Utilitatea culegerii corecte a preţurilor de consum al populaţiei

Evenimente demografice – anul 2014

Educaţia în România – comparaţie cu alte ţări

Atlas Agricol virtual

Italia – România – schimburi comerciale

Comerţul României cu R.P. Chineză

Anuarul demografic al României

2014

Migraţia Internaţională a României

Educaţia în România

Numărul de pensionari şi pensia medie lunară

Situaţia demografică a României în anul 2013

Cum calculăm PIB-ul anual

Cum măsurăm economia

Cum calculăm PIB-ul trimestrial

Ancheta Structurală în Agricultură 2013

Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2013

Aspecte ale schimbărilor demografice

Anuarul de comerţ internaţional al României ediţia 2014

Sistemul educaţional în România (2012-2013)

Fluxurile materiale şi dezvoltarea economiei

Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, în anul 2013

Populaţia după domiciliu

Proiectarea populaţiei României după regiuni de dezvoltare la orizontul anului 2060