Revista Română de Statistică – Supliment 1/2012

[RRS Supliment 1/2012 - paginile 1-150] | [RRS Supliment 1/2012 - paginile 151-259]

CUPRINS

Price Statistics as a System
Professor Constantin ANGHELACHE, PhD
Professor Gabriela Victoria ANGHELACHE, PhD
Mihai GHEOGHE, PhD Student
Professor Ioan PARTACHI, PhD
Sanda NAN, PhD Student

The Utility of the Credibility Theory
Prof. PhD Gheorghe LEPĂDATU
Lecturer Virginia ATANASIU, PhD
Univ. tutor Mihaela Daniela VLADU

Romania’s National Wealth: Considerations Concerning the World Bank Study
PhD Lecturer Roxana Arabela DUMITRAŞCU
Associate professor PhD Vadim DUMITRAŞCU

Determinant Agents Analysis of Dividend Policies Practiced byCompanies Listed in Great Britain and France
Assistant teacher Raluca-Georgiana MOSCU, PhD Student

Comparation and Overall Assessment and the Criteria to the Various Possible EU Taxes
Senior Lecturer Raluca Andreea MIHALACHE, PhD

Main Aspects regarding the Consumer Price Index
Professor Constantin ANGHELACHE, PhD
Mihai GHEOGHE, PhD Student
Senior Lecturer Alexandru MANOLE, PhD
Adina Elena FETCU (STOICA), PhD Student
Luminiţa CIOCAN, PhD Student

Analysis on the Investment Policies in the Context of Sustainable Development
Lecturer Carmen Judith GRIGORESCU, PhD

Some Aspects regarding the Basic Index Number Theory
Professor Constantin ANGHELACHE, PhD
Mihai GHEOGHE, PhD Student
Senior Lecturer Alexandru MANOLE, PhD
Lecturer Ioana Mihaela POCAN, PhD
Cosmin PĂUNESCU, PhD Student

Does Corporate Governance Enhance Firm Performance?: An Empirical Literature Evidence
Lecturer Floriniţa DUCA, PhD Student

Institutional Units Reflected into the Accounts
Professor Gabriela Victoria ANGHELACHE, PhD
Professor Constantin ANGHELACHE, PhD
Mihai GHEOGHE, PhD Student
Professor Radu Titus MARINESCU, PhD
Valentin BICHIR, PhD Student

Redesigning Social Policy Management through Value Management Perspective
Senior Lecturer Elena BUGUDUI, PhD
Ghenadie CIOBANU, PhD

Comparative Study Concerning Liquidity in the Romanian Banking System
Senior Lecturer Ileana NICULA, PhD

The Analysis of the Budget Deficit in Romania
Senior Lecturer Daniela PENU, PhD

The Laspeyres and Paasche Indices Used in Economic and Financial Analysis
Professor Constantin ANGHELACHE, PhD
Professor Rau Titus MARINESCU, PhD
Mihai GHEOGHE, PhD Student
Valentin BICHIR, PhD Student
Sanda NAN, PhD Student

The Intangible Wealth and the Sustainability of Romania’s Development in the World Context
PhD Lecturer Roxana Arabela DUMITRAŞCU
Associate professor PhD Vadim DUMITRAŞCU

Views Regarding the Purchase of Goods Necessary to Keep the Lower Education Functioning
Corneliu PINTILIE, PhD Student
Senior Lecturer Dorina MOCUTA, PhD

Comparative Analysis Between the Portfolio Theory and Investor Praxis
Lecturer Carmen Judith GRIGORESCU, PhD

Statistic Analysis of Fund Allocation for the Beneficiaries within the Sectoral Operational Programme Human Resources Development, Major Field of Intervention 2.3. “Access and Participation into Lifelong Professional Training”
Junior lecturer Catrinela Andreea LAZAR
George Cristian BREAZU

The Concept of Human Development Index
Cristina BALACEANU
Diana APOSTOL

Assurance of Export Products and Services Superior Quality
Professor Constanta Aurelia CHIŢIBA, PhD

The Walsh Index and the Theory of the ‘‘Pure’’ Price Index
Professor Constantin ANGHELACHE, PhD
Senior Lecturer Alexandru MANOLE, PhD
Senior Lecturer Aurelian DIACONU, PhD
Mihai GHEOGHE, PhD Student
Luminiţa CIOCAN, PhD Student

E-Government: A Driving Factor for Stimulating Innovation Performance in Romania?
Lecturer Vasile BLEOTU
Lecturer Doina Maria TILEA

Alternative Dispute Resolution
Lecturer Marian Dragos RADULESCU PhD

Attitudes to Economic Risk-Taking
Assistant Ana-Maria DINU, PhD Student

Case Study Concerning the Satisfaction Level of Clients who Signed an Insurance Contract
Lecturer Roxana IONESCU, PhD

The Continuous Improvement of Care Quality –an Objective of Romanian Hospitals
Adriana ZANFIR PhD

Managing the Activities Against Trafficking in Human Beings
Ion GANE, PhD Student

Building Cohesion Policy Requirements in the Context of Europe 2020 Strategy
Assistant Anca DUNĂRINŢU, PhD Student

The Geographic Dimension of the Romanian Insurance Market
Crina DIMA

Globalization and its Effects on Financial Markets
Lecturer Sorin Claudiu RADU, PhD

Influence of VAT Increase on the NAFA Income Collected by for the Budget
Univ. tutor Sorin Adrian CIUPITU

Aspecte metodologice privind studiul influenţelor migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi în ţară
Dr. Alina Andreea CRUCERU

Criza economico-financiară românească – Definire, caracteristici principale, direcţii de redresare –
Prof. univ. dr. Mircea UDRESCU

De la negocierea clasică la negocierea online pe web
Lector univ. dr. Dragoş Gabriel MECU

Evoluţia Produsului Intern Brut şi a Investiţiilor Străine Directe în ultimul deceniu
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE
Drd. Sanda NAN
Lector univ. drd. Mădălina Gabriela ANGHEL

Primele de credibilitate la nivelul sectorului şi a contractului pentru modelul ierarhic cu 2 nivele a lui Jewell
Prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU
Lector dr. Virginia ATANASIU, PhD
Prep. univ. Mihaela Daniela VLADU

Cheltuielile şi consumurile alimentare din România
Marian CONSTANTIN
Iulian ALECU

Unele evoluţii ale economiei în perioada 2000-2011
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Dan CRUCERU
Drd. Valentin BICHIR
Drd. Sanda NAN

Tehnici de analiză aplicate în auditul performanţei
Conf.univ.dr. Dan ŢOGOE

Rezultate din teoria regresiei utile pentru asigurările non-viaţă şi pentru contabilitatea actuarială
Prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU
Lector univ. dr. Virginia ATANASIU
Prep. univ. Iacob Emanuel BACIU
Prep. univ. Dominic Perez DANIELESCU

Avantajul competitiv – scop managerial general
Prof. univ. dr. Mircea UDRESCU

Estimatorii liniari şi omogeni de credibilitate din modelul ierarhic al lui Jewell, utile în asigurările non-viaţă şi în contabilitatea actuarială
Prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU
Lector univ. dr. Virginia ATANASIU, PhD
Prep. univ. Iacob Emanuel BACIU

Repere semnificative ale evoluţiei serviciilor, comerţului şi ale altor sectoare în ultimul deceniu
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Lector univ. drd. Adina Elena FETCU (STOICA)
Lector univ. dr. Cătălin DEATCU
Drd. Luminiţa CIOCAN

Estimarea recursivă a credibilităţii pentru calculul primelor nete de risc ale contractelor diverselor portofolii

de asigurări non-viaţă
Prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU
Lector univ. dr. Virginia ATANASIU
Prep. univ. Dominic Perez DANIELESCU

Importanţa Indicelui Libertăţii Economice în caracterizarea mediului economic al unei ţări
Conf. univ. dr. Adina MUŞETESCU

Statistici ale activităţii jocurilor de noroc
Lect. drd. Steliana RIZEANU
Conf. univ. dr. Gheorghe SĂVOIU

Impactul Strategiei Europa 2020 asupra evoluţiei angajabilităţii în România
As. univ. dr. Dan-Marin BOAJĂ

[RRS Supliment 1/2012 - paginile 1-150] | [RRS Supliment 1/2012 - paginile 151-259]