George Retegan (1916-1998)

gheorghe retegan

George Retegan, unul dintre cei mai de seamă cercetători în domeniul demografiei, s-a născut în 1916, în comuna Căianu Mic, din Bistriţa Năsăud. După terminarea Liceului Militar din Târgu Mureş, a urmat cursurile Facultăţii de Filozofie şi Litere a Universităţii Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1942. În 1947 obţine titlul de doctor în filosofie, cu menţiunea Magna cum laude.

Încă din timpul studenţiei a lucrat la Institutul Central de Statistică, ajungând până la funcţia de sub-inspector. După nouă ani petrecuţi în cadrul Instituţiei Centrale de Statistică,  în martie 1950, George Retegan este arestat sub acuzaţia de “crimă de înaltă trădare”. Acest cap de de acuzare este schimbat în “complot împotriva orânduirii sociale”, dar, după patru ani petrecuţi la Jilava ca deţinut politic, este judecat şi achitat de către Tribunalul Militar Bucureşti.

La doi ani după ieșirea din închisoare a ocupat un loc temporar de muncă la Institutul pentru Proiectarea Construcțiilor Industriale, iar în perioada 1956-1957 a fost economist la Institutul de Studii, Expertizări și Proiectări pentru Stuf, Celuloză și Hârtie. Între 1971-1973 a ocupat funcția de consilier și consultant de specialitate la Consiliul de Stat. În perioada 1973-1974 a fost profesor la Academia de Studii Economice, iar între 1974-1976 la Universitatea București, după care s-a pensionat. S-a stins din viață la 8 aprilie 1998, la București.

Prigoana politică și marginalizarea la care a fost supus într-o anumită perioadă nu i-au permis să-și valorifice potențialul și calitățile de sociolog și demograf, dar orientarea sa din anii ’60 și ’70 (cea mai productivă perioadă a activității sale) spre demografia istorică l-a determinat să petreacă mult timp în arhive. Ceea ce a publicat însă este valoros, timpul dovedind trăinicia scrisului său.

Articole publicate în Revista Română de Statistică (Revista de Statistică, la înfiinţare), de George Retegan:

1958

 • Nr.3: Piramida vîrstelor, procedeu de analiză demografică

1961

 • Nr. 3: Evoluţia numerică a populaţiei oraşelor mari ale R.P.R. (semnat G.R. Şerbu)
 • Nr. 5 : Căile de creştere numerică a populaţiei oraşelor mari ale RPR (semnat G.R. Şerbu)
 • Nr. 11: Contribuţia recensămîntului populaţiei din 1956 la cunoaşterea unor schimbări intervenite în structura populaţiei R.P.P (semnat G.R. Şerbu)

1962:

 • Nr. 1: Structura economică şi socială a populaţiei localităţilor asimilate mediului urban din R.P.R. (semnat G.R. Şerbu)
 • Nr. 4: Evoluţia fertilităţii populaţiei feminine din R.P.R – 1900 –  1960 (semnat G.R. Şerbu)
 • Nr. 9: O revistă romînească de demografie apărută acum șase decenii
 • Nr. 11-12: Rolul și importanța anchetelor în studiul evoluției și interdependeței fenomenelor demografice

1963

 • Nr. 1: Rolul şi importanţa anchetelor în studiul evoluţiei şi interdependenţelor fenomenelor demografice
 • Nr. 9: Contribuţii la istoria statisticii învăţământului din România, 1830-1940
 • Nr. 11: Studiu asupra evoluţiei recente a mortalităţii în lume
 • Nr. 12: Istoria statisticii agricole a României înainte de 1860 (Caracteristicile statisticii agricole feudale şi izvoarele ei vechi)
 • Nr. 12: Ciclul de studii asupra politicii şi planificării evoluţiei procesului de urbanizare în Europa

1964

 • Nr. 1: Istoria statisticii agricole a României înainte de 1860. Organele de întocmire a actelor vechi şi publicaţiile de statistică agricolă
 • Nr. 2: Cu privire la programul de observare al recensământului european al populaţiei şi locuinţelor, 1970
 • Nr. 3: Cercetarea modului de formare a populaţiei unui mare centru urban
 • Nr. 4: Primul recensămînt modern al populaţiei şi agriculturii Ţării Romîneşti: 1838 (I)
 • Nr. 5: Primul recensămînt modern al populaţiei şi agriculturii Ţării Romîneşti: 1838 (II)
 • Nr. 7: A doua conferinţă mondială populaţiei
 • Nr. 8: Cercetarea comparativă a fertilităţii populaţiei din şapte ţări ale Americii Latine
 • Nr. 10: Necesitatea cercetării complexe a fertilității populației în vârstă de reproducere
 • Nr. 11: Tehnica de înregistrare a populaţiei Principatelor Romîne la mijlocul secolului al XVIII-lea. Actul lui Constantin Mavrocordat din anul 1741 (?)
 • Nr. 12: Evoluția recentă a mortalității infantile în cîteva țări în care nivelul ei este redus

1965

 • Nr. 1: Noi calcule ale populaţiei mondiale în perspectivă
 • Nr. 6: Catagrafiile Regulamentare şi problemele pe care le ridică
 • Nr. 7: Evoluţia populaţiei urbane a României
 • Nr. 10: Recensământul viticulturii şi pomiculturii efectuat în anul 1838 pe teritoriul Ţării Româneşti
 • Nr. 11: Probleme demografice discutate la Congresul mondial al populaţiei – Belgrad, 1965

1966:

 • Nr. 2: Dezvoltarea demografiei româneşti în perioada 1859 -1916 (I)
 • Nr.4: Demografia: ştiinţă socială independentă

1970:

 • Nr. 3: Dezvoltarea demografiei româneşti în perioada 1859 -1916 (II)

1974:

 • Nr. 3: Probleme ale învățământului și cercetării în demografie