Revista Română de Statistică Supliment 12/2015

Aspecte privind analiza statistică a repartiţiei în plan teritorial a IMM-urilor cu cifra de afaceri cuprinsă între 1 milion şi 25 de milioane din Romania, în anul 2013
Mariana Brebuleţ
Gabriela Erbaru

Concepte metodologice privind populaţia
Dr. Andoria Cristina Ioniţă
Roxana – Mihaela Şerban

Câteva caracteristici socio-economice ale mediului rural – repere pentru dezvoltarea rurală 
Ruxandra Moldoveanu
Steluţa Aura Rădoi
Dr. Silvia Pisică

Etnia rromă – câteva particularităţi ilustrate prin date statistice
Ruxandra Moldoveanu

Aspecte privind confidenţializarea datelor statistice ale societăţilor comerciale active din România, în anul 2013
Mariana Brebuleţ
Gabriela Erbaru

Inegalităţi de gen pe piaţa muncii
Ruxandra Moldoveanu

Producţia şi consumul de alcool reflectat printr-o selecţie de date statistice
Nina Alexevici
Violeta Băicoianu
Corina Fotache

Profilul gospodăriilor care economisesc – instrument important în segmentarea pieţei bancare
Dr. Andreea Cambir
Cornelia Barti
Sofica Muşat
Gheorghe Emanoil Vaida

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, sursă de date pentru statisticile geo-referenţiate
Camelia Chirniciuc
Gheorghe Emanuel Vaida – Muntean
Dr. Daniel Celu Vârdol

Veniturile gospodăriilor sărace şi posibilitatea acestora de a face faţă cheltuielilor cu energia electrică
Cornelia BARTI

Caracteristici ale procesului educaţional din domeniul primar şi gimnazial
Lavinia Elena Bălteanu

Cadru metodologic pentru realizarea prognozelor demografice. Analiza structurilor socio-demografice la nivel local şi impactul migraţiilor asupra acestora. Prognoze demografice la nivel local
Luca Mircea Chira

Minorităţile conlocuitoare – disparităţi în ocupare şi şomaj 
Ruxandra Moldoveanu
Lavinia Elena Bălteanu
Dr. Silvia Pisică

Utilitatea recensămintelor populaţiei pentru dezvoltarea planurilor de sondaj
Dr. Silvia Pisică
Dr. Andoria Cristina Ioniţă
Gheorghe Emanuel Vaida – Muntean