Revista Română de Statistică Supliment 10/2015

Analiza investiţiilor nete – model de studiu
The Analysis of the Net Investments – model of study
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ.dr. Radu Titus MARINESCU
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU, PhD

Unele aspecte privind deciziile în domeniul asigurărilor
Aspects of Decisions in the Field of Insurance
Diana SOARE (DUMITRESCU) PhD. Student
Alexandru URSACHE PhD. Student
Olivia Georgiana NIŢĂ PhD. Student

 Analiza evoluţiei Produsului Intern Brut pe categorii de utilizatori
Analysis of the Evolution of Gross Domestic Product by Categories of Users
Lector univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU
Doctorand Cristina SACALĂ

Aspecte specifice în definirea conceptului de investiţii
Specific aspects defining the investment concept
Conf.univ.dr. Aurelian DIACONU
Doctorand Alexandru URSACHE

Model de analiză structurală a dinamicii ISD la nivel european
Model of structural analysis of the dynamics of the DFI at European level
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Prof.univ.dr. Victoria Gabriela ANGHELACHE
Doctorand Alexandru URSACHE

Model de analiză a dinamicii soldului de ISD corelat cu evoluţia PIB la nivel european
Model of analysis of the dynamics of the DFI (DFI) sold correlated with the evolution of the GDP at European level
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Lector univ.dr. Mădălina Anghel

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie
The stages of implementing an environment management system in an organization
Conf.univ.dr. Cibela Neagu
Lector univ dr. Aurel Neagu

Model de analiză structurală a soldului de Investiţii Străine Directe pe sectoare şi activităţi
Model of structural analysis of the DFI sold by sectors and activities
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Drd. Marius Popovici
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Conf. univ. dr. Alexandru Manole

Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială – model de analiză
The dynamics of the DFI sold correlated with the Evolution of GDP in territorial structure – model of analysis
Prof. Univ. Dr. Constantin Anghelache
Prof. Univ. Dr. Gabriela Victoria Anghelache
Drd. Emilia Stanciu

Studiu privind evoluţia fluxurilor de investiţii straine directe – model de analiză
Study on evolution of foreign direct investment flows – model analysis
Prof. univ. Dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. Dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE
Drd. Olivia Georgian a NIŢĂ
Drd. Cristina SACALĂ