Revista Română de Statistică Supliment 7/2017

Utilizarea curbei Philips în analize macroeconomice
Using the Philips Curve in Macroeconomic Analysis
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Maria MIREA PhD Student

Principalele elemente metodologice privind comparabilitatea indicatorilor de rezultate
The Main Methodological Elements Regarding the Comparability of the Result Indicators
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Tudor SAMSON Ph.D Student

Analiza unor aspecte ale concepţiei Lucas
Analysis of Some Aspects of the Lucas Concept
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Lecturer Ana CARP PhD
Doina BUREA PhD Student
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

Modelele de corecţie a echilibrului şi autoregresivităţii utilizate în prognoza macroeconomică
Correction of Equilibrum and Autoregressive Models Used in the Macroeconomic Forecast
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Asist. prof. Zoica NICOLA PhD
Radu STOICA Ph.D Student

Utilizarea parităţii puterii de cumpărare în comparaţiile internaţionale
Use of Purchasing Power Parity in International Comparisons
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD
Assoc. prof. Aurelian DIACONU PhD
Asist. prof. Zoica NICOLA PhD
Doina AVRAM Ph.D Student

Principalele noţiuni privind modelul EqCM şi sistemele tip dVAR bazate pe date
The Main Concepts of the Eqcm Model and Data-Based Dvar Systems
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Georgiana NIȚĂ PhD Student
Gyorgy BODO Ph.D Student

Analiza mişcării naturale şi a structurii populaţiei în România
Analysis of the Natural Movement and Population Structure in Romania
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Alexandru MANOLE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Aurelian DIACONU PhD

Efectul şomajului asupra creşterii economice
The Effect of Unemployment on Economic Growth
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Alexandru MANOLE PhD