Revista Română de Statistică Supliment 6/2014

155 de ani de statistică oficială în România

Evoluţia structurii confesionale din România de la 1859 până în prezent
The Evolution of the Religious Structure in Romania since 1859 to the Present Day
Ec. Sorin NEGRUŢI

Three twin sciences, born with the first census
Ph.D Associate Professor Gheorghe SĂVOIU
Ph.D. Lecturer Mariana BĂNUŢĂ
Ph.D. Lecturer Mihaela GADOIU

Enhancing Student Relationship Management with Social Media Marketing
Iva Vojinović
Assistant professor Aleksandra Labus
PhD Borko Kovačević