Revista Română de Statistică Supliment 1/2019

ANALIZA ROLULUI INVESTIŢIILOR DE CAPITAL ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
THE ANALYSIS OF THE ROLE OF CAPITAL INVESTMENT IN ECONOMIC DEVELOPMENT
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Cristian Marian BARBU PhD

PRINCIPALELE REPERE PRIVIND EVOLUŢIA INDUSTRIEI DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2018
THE FUNDAMENTAL LANDMARKS ON THE EVOLUTION OF ROMANIA’S INDUSTRY IN 2018
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student
Daniel DUMITRU Ph.D Student
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

METODE DE EVALUARE A COSTULUI SECURITĂŢII SOCIALE
METHODES OF ASSESSING THE COST OF SOCIAL SECURITY
Lecturer Ana CARP PhD

ANALIZA ROLULUI ŞI LOCULUI COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA ETATIZATĂ
ANALYSIS OF THE ROLE AND PLACE OF THE HANDICRAFT COOPERATION IN ROMANIA DURING THE CENTRALIZED PERIOD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE – PRIORITATE PENTRU ROMÂNIA
THE ACCESSION OF EUROPEAN FUNDS – PRIORITY FOR ROMANIA
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Doina AVRAM Ph.D Student
Doina BUREA Ph.D Student
Maria MIREA Ph.D Student

PRINCIPALELE ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA UNOR TIPURI DE COOPERATIVE
THE MAIN ASPECTS ON DEVELOPMENT OF SOME TYPES OF COOPERATIVES
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU PhD

POLITICI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND DEZVOLTAREA RURALĂ A AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI
EUROPEAN UNION POLICIES ON RURAL DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND INDUSTRY
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Tudor SAMSON Ph.D Student
Radu STOICA Ph.D Student