Revista Română de Statistică Supliment nr. 11/2023

Utilizarea indicilor industriali în managementul evoluţiei producţiei în această ramură economică
The use of industrial indices in the management of the evolution of production in this economic branch
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD
Assoc. prof. Aurel DIACONU PhD
Denis-Arthur STRIJEK PhD Student

Digitalization as a direction for the development of accounting
Iryna ZHIHLEI
Hanna TARASEVYCH

Evoluţia schimburilor comerciale internaţionale în contextul actual
The evolution of international trade in the current context
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
Alexandra PETRE PhD Student
Cristian OLTEANU PhD Student

DPSIR model for assessing the state of the environment
Iryna ZAMULA
Olena SHAVURSKA