Revista Română de Statistică Supliment 1/2018

Method of Developing Countries’ Indebtedness
Angelica BĂCESCU – CĂRBUNARU, Ph.D.

Modul de construire a indicilor interpret partiali specifici și prezentarea lor în cadrul indicelui general al inflației (IGI)
The Manner of Building Specific Partial Interpreter Indices and Their Presentation in the General Inflation Index (GII)
Dr. Vasile V. Dumitrescu
Dr. Gheorghe Săvoiu

Analiza evoluției activității în industrie și construcții – primele nouă luni ale anului 2017
Analysis of the evolution of activity in industry and construction – the first nine months of 2017
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Ec. Ştefan Gabriel DUMBRAVĂ
Drd. Maria MIREA
Drd. Radu STOICA

Analiza riscului de lichiditate la instituții financiar-bancare
Liquidity risk analysis at financial-banking institutions
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. György BODÓ

Nevoia pentru numerar și rolul acestuia în societate
The need for cash and its role in society
Drd. Georgiana NIȚĂ
Drd. Alexandru BADIU

Model de gestiune a riscului de capital în sistemul bancar
Model of capital risk management in the banking system
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Lector univ. dr. Marian SFETCU
Drd. Doina AVRAM
Drd. Mariana CHILIMENT
Drd. Petre OLTEANU

Mișcarea naturală a populației – resursă a forței de muncă în România în anul 2017
Natural movement of the population – labor force resource in Romania in 2017
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Radu Titus MARINESCU
Drd. Doina BUREA
Drd. Alexandra OLTEANU
Drd. Tudor SAMSON

Aspecte teoretice privind riscul de țară și riscul suveran
Theoretical aspects of country risk and sovereign risk
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. György BODÓ
Ec. Ştefan Gabriel Dumbravă

Analiza unor evoluţii în sectorul agricol
Analysis of some developments in the agricultural sector
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL

General aspects regarding tourism services management. Case study- Romania’s second macro-region
Lecturer Alina GHEORGHE PhD
Prof. Florea Pârvu PhD