Revista Română de Statistică Supliment nr. 5/2021

Analiză privind structura pe grupe de întreprinderi la nivel macroeconomic
Analysis on the structure by groups of enterprises at macroeconomic level
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Daniel DUMITRU PhD Student
Laura CONSTANTIN PhD Student

Indici utilizați în comparabilitatea internațională a sistemelor de pensii 
Indices used in the international comparability of the pension systems
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Dragoș-Alexandru HAȘEGAN PhD Student

Studiul corelației dintre Produsul Intern Brut și inflație
Study of the correlation between Gross Domestic Product and inflation
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Evoluția inflației în contextual crizei pandemice și economico-financiare
The evolution of inflation in the context of the pandemic and economic-financial crisis
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD

Studiu privind forța de muncă – ocuparea și subocuparea în România în anul 2020
Study on labour force – employment and underemployment in Romania in 2020
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Iulian RADU PhD Student

Analiza corelației dintre Produsul Intern Brut și numărul de șomeri
Analysis of the correlation between the Gross Domestic Product and the number of unemployed
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student

Rolul asigurărilor de viață în consolidarea bugetelor familiale
The role of life insurance in strengthening family budgets
Ala ROLLER dr.
Angela COLȚA master in st.educație