Revista Română de Statistică Supliment nr. 3/2023

Comerţul internaţional şi inflaţia – frâne în calea creşterii economice
International trade and inflation – brakes on economic growth
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Giani-Ionel GRĂDINARU PhD
Denis-Arthur STRIJEK PhD Student

Evoluţia salariului minim în Uniunea Europeană
The evolution of the minimum wage in the European Union
Iulian RADU PhD Student

Puterea de cumpărare în România comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene
Purchasing power in Romania compared to other member states of the European Union
Prof. univ. dr. Giani-Ionel GRĂDINARU
PhD Student Marius-Cristian RĂDUŢ

Evoluţia schimburilor comerciale internaţionale – deficitul balanţei comerciale creşte
The evolution of international trade – the trade balance deficit is increasing
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD
Daniel DUMITRU PhD Student
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Securitatea alimentară: trecut, prezent şi viitor. Cazul României
Food security: past, present and future. The case of Romania
Alexandra Diana CHIRESCU
Alexandra CLOȘCĂ

Financial Capacity of Urban Territorial Communities
Doctor of Economics, professor Olena NIKOLIUK
Student Dariia BONDARCHUK

Inflaţia nu stă pe loc – efectele se simt
Inflation does not stand still – the effects are felt
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Alexandra PETRE PhD Student

Şomajul şi conţinutul său
Unemployment and its content
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD
Cristian OLTEANU PhD Student

Factors influencing of franchise model
Graduate student Olha FEDOROVA
Coordinator: Ph.D., Associate professor Dmytro ZAKHAROV