Revista Română de Statistică Supliment 7/2016

Influenţa sectorului financiar în dinamica portofoliului
THE FINANCIAL SECTOR INFLUENCE ON PORTFOLIO DYNAMICS
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD.
Assoc. Prof. Mădălina Gabriela ANGHEL PhD.
Cristina SACALĂ PhD. Student

Model de analiză financiar-monetară
Financial-monetary analysis model
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL
Drd. Marius POPOVICI

Utilizarea modelului de regresie în analiza corelaţiei dintre situaţia monetară şi balanţa de plăţi
The use of Regression Model In analysing the correlation between the monetary situation and the balance of payments
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE

Impactul economico – financiar al dării în plată
The economic and financial impact of the “giving în payment” law
Drd. Alexandru BADIU
Drd. Oana Georgiana NIŢĂ

Model teoretic utilizat în analiza macroeconomică
Theoretical model used for macroeconomic analysis
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Cristina SACALĂ

Modele de echilibru şi autoregresie utilizate în prognoze macroeconomice
Equilibrium and auto regression models used for macroeconomic prognosis
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU

Model privind managementul dinamic al portofoliului de acţiuni
Model regarding the dynamic management of shares portfolio
Prof. Conf. Dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. Univ. Dr. Gabriela ANGHEL
Drd.Marius POPOVICI

Elemente teoretice privind modelarea prin combinarea subsistemelor
Theoretical Elements Regarding The Modelling Through The Sub-Systems Combining
Prof. univ. dr. Ion PARTACHI
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE
Drd. Oana Georgiana NIŢĂ