Revista Română de Statistică Supliment nr. 8/2021

Studiu privind absenţa riscului în condiţii prudenţiale
Study on the absence of risk under prudential conditions
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Alexandra PETRE PhD Student

Studiul comparativ al rezultatelor obţinute în condiţii de risc
Comparative study of the results obtained in risk conditions
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Analiza conturilor economice din agricultură
Analysis of economic accounts in agriculture
Alexandra Diana Chirescu

Modele multifactoriale utilizate la formarea şi analiza preţurilor
Multifactor models used in price formation and analysis
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Iulian RADU PhD Student
Cristian Marius RĂDUȚ P hD Student

Analiza indicatorilor economici din cadrul sectorului agricol. Studiu de caz pentru România şi Ungaria
Analysis of economic indicators within the agricultural sector. Case study for Romania and Hungary
Alexandra Diana Chirescu

Principalele aspecte metodologice privind evaluarea riscurilor
The main methodological aspects regarding the risk assessment
Assoc. prof.  Ana Maria POPESCU PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Alina Eliza DABIJA PhD Student

Studiu privind corelaţia dintre cultura organizaţională, vârsta şi experienţa angajaţilor din sistemul bancar românesc
Study on the correlation between organizational culture, age and experience of employees in the Romanian banking system
Alina Eliza DABIJA PhD Student

Economia creativă ca factor în dezvoltarea specializării neo-industriale de export din regiune       
Creative economy as a factor in the development of neo-industrial specialization of the region
Elena L. Andreeva
Artem V. Ratner
Darya E. Kuznetsova