Revista Română de Statistică Supliment nr. 5/2022

Analiza seriilor de date pentru realizarea previziunii
Data series analysis for forecasting
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Artifex University of Bucharest

Inflaţia nu poate fi stopată
Inflation cannot be stopped
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Iulian RADU PhD Student
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Comerţul internaţional va afecta în mod deosebit creşterea economică
International trade will particularly affect economic growth
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Progresele României înregistrate în ajustarea structurală a dezvoltării regionale
Romania’s progress in structural adjustment of regional development
Alexandra Diana Chirescu

Inteligenţa artificiala si principiile de etică transpuse de management la nivelul organizaţiilor financiare
Artificial Intelligence and Ethical Principles Transposed by Management at Level Financial Organizations
Liliana Cireșica STOICA PhD Student (lilliana_stoica@yahoo.com)

Lansarea pe piaţă a unui produs ecologic – prăjitură naturală îndulcită cu miere de albine ecologică
Launch of an organic product – natural cake sweetened with organic honey
Alexandra Diana Chirescu

Rezilienţa managementului si rentabilitatea implementării inteligenţei artificiale la nivelul sistemului financiar bancar în perioada pandemiei
Management Resilience And Profitability Of Implementing Artificial Intelligence at the Level Of the Banking Financial System During the Pandemic Period

Liliana Cireșica STOICA PhD Student

Corporate Social Responsibility in Industry 4.0 – From the Project to the Curricula
Petko ANGELOV
Sen. Lecturer, PhD (Ecs) Margarita Mihaylova
Project Researcher Slaveyko SLAVKOV

Dinamica consumului final de energie regenerabilă şi de biocombustibili în statele Uniunii Europene – 27 (IV)
Conf. univ. dr. Nicolae Mihăilescu
Conf. univ. dr. Cristina Burghelea
Prof. Univ. Dr. Florinel-Marian Sgărdea
Drd. Valentin Popa
Conf. univ. dr. Claudia Căpățînă