Revista Română de Statistică Supliment nr. 3/2019

Principalii indicatori ai avuției naționale care au efect asupra performanțelor macroeconomice
The main indicators of national wealth that have an effect on macroeconomic performance
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

Analiza financiară a structurii activului, a datoriilor și a capitalului propriu
The financial Analysis of the structure of assets, liabilities and equity
Maria MIREA Ph.D Student

Conceptul și indicatorii eficienței potențialului economic
The concept and indicators of the economic potential efficiency
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Radu STOICA PhD Student

Noțiuni privind potențialul economic – concept și conținut
Notions of economic potential – concept and content
Gabriel-Ștefan DUMBRAVĂ Ph.D Student

Aspecte privind metodologia Eurostat de estimare a discrepanțelor în statistica comerțului international
Aspects of the Eurostat methodology for estimating discrepancies in international trade statistics
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Radu Titus MARINESCU  PhD
Tudor SAMSOM PhD Student

Indicatorii primari de măsurare a rezultatelor economice
The primary indicators to measure economic performance
Doina AVRAM  Ph.D Student

Efectul balanței de plăți externe asupra creșterii economice
The effect of the balance of external payments on the economic growth
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD

Analiza economică a veniturilor și cheltuielilor
The economic analysis of the income and the expenditure
Maria MIREA Ph.D Student