Revista Română de Statistică Supliment nr. 7/2022

Aspecte teoretice privind modele utilizate în analiza societăţilor comerciale
Theoretical aspects regarding models used in the analysis of commercial companies
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Alexandra PETRE PhD Student

Situaţia social-economică a tineretului în Europa sub efectele pandemiei Covid-19
The socio-economic situation of youth in Europe under the effects of the Covid-19 pandemic
Iulian RADU PhD Student

Unele consideraţii privind funcţia de aprovizionare şi producţia de bunuri
Some considerations regarding the supply function and the production of goods
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Lecturer Stefan Virgil IACOB PhD
Cristian OLTEANU PhD Student

Diagnosticarea strategică a unui IMM
Strategic diagnosis of an SME
Alexandra Diana Chirescu

Analiza statistică a efectelor crizelor actuale asupra economiei României
Statistical analysis of the effects of the current crises on the Romanian economy
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Unele consideraţii teoretice privind Economia Deschisă
Some theoretical considerations on Open Economy
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Stefan Virgil IACOB PhD
Daniel DUMITRU PhD Student
Ştefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student

Analiza ocupării populaţiei în România
Analysis of population employment in Romania
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student

Utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul adaptării la schimbările climatice
Using renewable energy sources as an alternative to adapt to climate change
Alexandra Diana Chirescu