Revista Română de Statistică Supliment nr. 6/2023

Analiza evoluţiei economiei României în ultimii 33 de ani
Analysis of the evolution of Romania’s economy in the last 33 years
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Bucharest University of Economic Studies / Artifex University of Bucharest

Activitatea şi operaţiunile băncilor
Activity and operations of banks
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD
Petroleum – Gas University of Ploiesti / Artifex University of Bucharest
Laura CONSTANTIN PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Alexandra PETRE PhD Student
Bucharest University of Economic Studies

Aspecte semnificative privind evoluţia investiţiilor străine directe în România
Significant aspects regarding the evolution of foreign direct investments in Romania
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Artifex University of Bucharest
Cristian OLTEANU PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Denis-Arthur STRIJEK PhD Student
Bucharest University of Economic Studies

Analiza managementului riscului de lichiditate şi solvabilitate
Liquidity and solvency risk management analysis
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Bucharest University of Economic Studies
Laura CONSTANTIN PhD Student
Bucharest University of Economic Studies
Daniel DUMITRU PhD Student
Bucharest University of Economic Studies