Mircea Biji (1913-1992)

mircea_bijiMircea Biji s-a născut la 10 ianuarie 1913 în comuna Viișoara, jud. Cluj și a terminat facultatea de Filozofie din Cluj în 1934. A fost un economist și statistician remarcabil și a îndeplinit o serie de funcții importante cum ar fi subdirector general la Institutul Central de Statistică, consilier referent și secretar de stat în Consiliul Național pentru Știință și Tehnică, director general adjunct și director general în Direcția Centrală de Statistică. A fost decan al Facultăţii de Statistică din Bucureşti şi a condus Instituţia Centrală de Statistică în perioada 1962-1965. Ca recunoaştere a rezultatelor și activităților sale, a fost numit membru al Societății Române de Statistică, al colectivului de redacție al revistei “Geopolitica și Geoistoria” și membru al Academiei Române.

În anul 1962 sub coordonarea lui Mircea Biji a fost editat Dicţionarul statistic – economic, lucrare care cuprinde noţiuni, terminologia şi metoda de calcul a principalilor indicatori statistici, destinat unor categorii de beneficiari din diverse domenii. A coordonat prima cercetare statistică exhaustivă privind inventarierea și reevaluarea mijloacelor (fondurilor) fixe din economia națională și a contribuit la documentarea și elaborarea Istoriei Statisticii din România, apărută în anul 1969. Totodată, Statistica teoretică a constituit cursul cel mai valoros publicat în colectiv de autori şi coordonat de Mircea Biji în anul 1963 și reeditat în anul 1973. În total a publicat peste 40 de articole în reviste de specialitate și a prezentat peste 30 de referate la diferite consfătuiri științifice din țară și străinătate.