Vladimir Trebici (1916-1999)

vladimir trebici

Vladimir Trebici s-a născut la 28 februarie 1916 în capitala Bucovinei, la Horecea Mănăstirii de lângă Cernăuţi. Tatăl său a fost funcţionar la Mitropolia Bucovinei, iar mama casnică. A urmat şcoala primară în Horecea Mănăstirii și apoi Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuţi (1926-1933), iar mai târziu Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii Cernăuţi. În anul 1939 a absolvit  Facultatea de Drept la aceeaşi universitate. Şi-a susţinut doctoratul în anul 1971 la Bucureşti cu teza „Creşterea economică şi dezvoltarea populaţiei în RSR în perioada 1948-1969”. După aceea, a lucrat ca profesor la Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din Cernăuţi. Între anii 1949-1953 a fost şef de secţie la Institutul Central de Statistică; între 1951-1953 redactor la revista „Probleme economice”; între 1956-1958 şef de secţie la Institutul de Cercetări Economice al Academiei R.S.R.; între 1958-1972 consilier ministerial şi director adjunct la Direcţia Generală de Statistică, iar din 1972 a lucrat la A.S.E. ca profesor cu normă întreagă. Din anul 1948 și până la pensie a fost cadru didactic la Facultatea de Drept, Academia de Ştiinţe Economice, Institutul Politehnic. Începând cu anul 1955 a lucrat ca director al Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române.

Prof. univ. dr. Vladimir Trebici a desfăşurat o activitate la catedră plină de autoritate, erudiție şi capacitate de motivare a studenţilor săi.

Activitatea sa ştiinţifică se remarcă prin diverse studii publicate în reviste de specialitate din domeniile demografie, statistică, sociologie, economie, istoria ştiinţei. Ca recunoaştere a aportului său la dezvoltarea statisticii, a fost numit membru în diverse comisii și institute cum ar fi Comisia Naţională de Demografie, Uniunea Internaţională pentru Studiul Statistic al Populaţiei, Institutul Internaţional de Stat și Centrul European de Studii Demografice.  Vladimir Trebici a condus pentru mai mulţi ani Secţiunea Demografică a ONU.

În anul 1990 devine membru corespondent al Academiei Române, iar de la 10 noiembrie 1992 este numit membru titular. El a contribuit activ la reactivarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Astfel, în anul 1990 a sprijinit înfiinţarea Centrului de Studii „Bucovina” şi a elaborat primul proiect al Enciclopediei Bucovinei.

Vladimir Trebici a murit la 13 februarie 1999.

„Am muncit sistematic, cu dragoste, pe tărâmul meu, aşa cum au muncit părinţii, neamurile mele, ţăranii, de aceea cinstesc munca altora. Mi-am dat silinţa – nu întotdeauna am reuşit – să aplic principiile înţelegerii, toleranţei, sub semnul iubirii universale, aşa cum o propovăduia Sfântul Apostol Pavel. În viaţă, de cel mai mare ajutor mi-a fost credinţa, pe care nu am părăsit-o şi de la a cărei învăţătură nu m-am abătut. Respect oamenii care au o credinţă, indiferent care este aceasta” – Vladimir Trebici în „Demografie, Excerpta et Selecta”, Editura Enciclopedică, 1996, p. 172-173.

Activitatea ştiinţifică a lui Vladimir Trebici s-a reflectat şi în Revista Română de Statistică (Revista de Statistică, la înfiinţare), în paginile căreia a publicat mai multe articole:

1955

 • Nr. 2: Curs de statistică industrială (ed. IV)

1956

 • Nr. 4: Analele ştiinţifice de statistică

1957

 • Nr. 11: Delimitarea formelor evidenţei economice generale (co-autor, alături de I. Evian)
 • Nr. 12: Zece ani de muncă ştiinţifică în statistică (1947-1957)

1959

 • Nr. 1: Zece ani de la introducerea sistemului dărilor de seamă statistice în R.P.R.
 • Nr. 12: Metodele matematice în economie şi statistică

1960

 • Nr. 2: Analiză statistică (principii şi procedee)
 • Nr. 5-6: O importantă contribuţie ştiinţifică la problema metodologiei comparaţiilor pe plan internaţional

1961

 • Nr. 5: Un eminent statistician sovietic: Prof. D.V. Savinski (Curs de Statistică Industrială, ed.a V-a, Moscova, 1960)

1962

 • Nr. 4: O remarcabilă lucrare de statistică teoretică (A.I. Ejov: Ajustarea şi calcularea seriilor de distribuţie)

1963

 • Nr. 4: „Probleme metodologice ale studierii nivelului de trai al celor ce muncesc”, sub redacţia generală a prof. I.I. Pisarev

1964

 • Nr. 3: Realizări şi perspective în munca Consiliului Ştiinţifico-Metodologic al Direcţiei Centrale de Statistică
 • Nr. 3: Înfiinţarea primului organ central de statistică al Principatelor unite tratată într-o revistă franceză de statistică

1965

 • Nr. 1: O remarcabilă lucrare despre industria României – Industria României 1944-1964
 • Nr. 11: Un util manual de statistică economică

1966

 • Nr. 2: Demografie şi statistică demografică
 • Nr. 6: Aspecte ale fenomenelor demografice pe regiuni
 • Nr. 7: O valoroasă lucrare de statistică social-economică
 • Nr. 10: Cel de-al VI-lea Congres mondial de sociologie

1969

 • Nr. 1: Probleme demografice în ţările subdezvoltate (co-autor, împreună cu A. Romaniuk)
 • Nr. 8: Aspecte ale fenomenelor demografice pe tipuri de oraşe în România (co-autor, împreună cu I.D. Gindac, I. Hristache)
 • Nr. 12: Metoda sondajului statistic: istoric, concepte, noţiuni

1970

 • Nr. 8: Teorii moderne despre populaţie (I)
 • Nr. 10: Teorii moderne despre populaţie (II)
 • Nr. 12: Modele demo-economice

1971

 • Nr. 4: Tradiţie şi inovaţie în statistica românească
 • Nr. 11: Dicţionar demografic multilingv
 • Nr. 12: Dicţionar demografic multilingv (II)

1972

 • Nr. 1: Dicţionar demografic multilingv (III)
 • Nr. 2: Populaţia mondiala
 • Nr. 3: Dicţionar demografic multilingv (IV)
 • Nr. 4: Dicţionar demografic multilingv (V)
 • Nr. 5: Dicţionar demografic multilingv (VI)
 • Nr. 6: Dicţionar demografic multilingv (VII)
 • Nr. 7: Dicţionar demografic multilingv (VIII)
 • Nr. 8: Dicţionar demografic multilingv (IX)
 • Nr. 9: Dicţionar demografic multilingv (X)
 • Nr. 11: Dicţionar demografic multilingv (XI)
 • Nr. 12: Funcţii de producţie. Noţiuni de bază. Locul metodei în sistemul categorial al ştiinţelor economice (I) (co-autor împreună cu L. Tovissi)
 • Nr. 12: Dicţionar demografic multilingv (XII)
 • Nr. 12: Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1972

1973

 • Nr. 2: Dicţionar demografic multilingv (XIII)
 • Nr. 3: Dicţionar demografic multilingv (XIV)
 • Nr. 4: Dicţionar demografic multilingv (XV)
 • Nr. 6: Dicţionar demografic multilingv (XVI)
 • Nr. 7: Demografia oraşelor României şi unele probleme statistice (co-autor, împreună cu I. Hristache şi I. Measnicov)
 • Nr. 9: Structura demografică a oraşelor României (co-autor, împreună cu I. Hristache şi I. Measnicov)

1974

 • Nr. 5: Probleme ale învăţământului şi cercetării în demografie  (co-autor, împreună cu G. Retegan)
 • Nr. 7: Populaţia globului

1978

 • Nr. 4: Aspecte ale migraţiei interne şi urbanizarea în lumina rezultatelor preliminare ale recensământului din 7 ianuarie 1977 (co-autor, împreună cu Ioan Measnicov)

1982

 • Nr. 6: Populaţia mondială, prezent şi perspective

1990

 • Nr. 1: Statistica românească: inovaţie şi continuitate