Dumitru Sandu

dumitru sandu

Născut în 1949, prof. univ. dr. Dumitru Sandu este unul dintre cei mai importanţi cercetători în domeniul demografiei. Dumitru Sandu s-a specializat în cercetări privind migraţia, dezvoltarea regională, cercetarea opiniei publice şi capitalul social. A efectuat mai multe stagii de pregătire la importante universităţi din Europa şi Statele Unite, fiind implicat în numeroase proiecte de cercetare internaţionale.

Dumitru Sandu a absolvit  Facultatea de Filosofie, secţia Sociologie, în anul 1971, pentru ca în 1979 să obţină titlul de doctor, cu teza “Analize ale diferențierii sociale în comunităţile rurale”, sub coordonarea profesorului Henri H. Stahl. Între 1971 şi 1974, Dumitru Sandu a fost cercetător în cadrul Centrului de Sociologie al Academiei Române pentru Ştiinţe Sociale şi Politice, pentru ca între 1975 şi 1977 să îşi desfăşoare activitatea la Institutul de Economie Agricolă. Din 1977 şi până în 1992, cercetările profesorului Dumitru Sandu pot fi regăsite în cadrul Laboratorul de Sociologie al Institutului de Proiectare pentru Construcții Tipizate. În 1992, Dumitru Sandu îşi începe carierea universitară, dar paralel va desfăşura o activitate de cercetare în cardul Laboratorului de Sociologie şi Informatică SOCIOBIT (până în 1999). Profesorul Dumitru Sandu, a condus Comisia pentru Sociologie, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării pentru certificarea diplomelor universitare, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (2000-2009), a făcut parte din Comisia prezidenţială pentru analiza riscurilor demografice şi sociale din România (2009-2010) și din Consiliul Național de Etică (2016-2018). De asemenea, a fost editor al revistei “Sociologia Românească” şi redactor şef adjunct al revistei “Romanian Journal of Sociology”.

În prezent, Dumitru Sandu este profesor emerit al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Cursurile predate de reputatul profesor ating teme precum  migraţia şi dezvoltarea, migraţia transnaţională, dezvoltare comunitară şi regională, stratificare şi stiluri de viaţă, tehnica sondajdelor de opinie publică, analiza datelor sociale, sociologia tranziţiei, statistică socială, explicarea fenomenelor demografice.

Rezultatele cercetărilor profesorului Dumitru Sandu se regăsesc în numeroase cărţi, printre acestea numărându-se:

 • Fluxurile de migraţie în România (1984)
 • Dezvoltarea socioteritorială în România (1987)
 • Statistica în ştiinţele sociale. Probleme teoretice şi aplicaţii pentru învăţământul universitar (1992)
 • Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în Romania (1996)
 • Spaţiul social al tranziţiei (1999) – lucrare tradusă în 2015, de editura NIRAM ART, din Madrid – “The Social Space of Transition. A Sociological Approach on Romania”
 • Sociabilitatea in spaţiul dezvoltării. Încredere, toleranţă, reţele sociale (2003)
 • Dezvoltare comunitară. Cercetare, practică, ideologie (2005)
 • Viaţa socială în România urbană (2006, coordonator)
 • Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor 1990-2006 (2006, coordonator)
 • Practica dezvoltării comunitare (2007, coordonator)
 • Romanian Comunities in Spain (2008, coordonator)
 • Lumile sociale ale migraţiei româneşti în străinătate (2010) – lucrare tradusă în 2015 de Editura NIRAM ART din Madrid -”Los mundos sociales de la migracion rumana al extranjero”
 • Dezvoltare comunitară şi regională (2010)

Publică în reviste internaționale de prestigiu precum: Population (1992), Population Research and Policy Review (1996), Sociological Forum (1998), Current Sociology (2004, 2005), International Journal of Sociology (2005), International Migration Review (2012), Population, Space and Place (2018)

Profesorul Dumitru Sandu a fost implicat în mai multe proiecte de cercetare, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Dintre acestea amintim:

 • Studiu asupra migraţiei forţei de muncă din agricultură
 • Atlasul social al României. Proiect şi date, 1991-1992
 • Elite ale Romaniei rurale despre integrarea europeană
 • O hartă socială a comunităţilor de români
 • Mobilitatea tinerilor: maximizarea oportunităților pentru persoane fizice, piețele forței de muncă și regiunile din Europa
 • Migraţia temporară vs. migraţia permanentă
 • Dezvoltarea capitalului comunitar în România
 • Opinia publică din România în context european: structuri şi tendinţe pe spaţii societale şi regionale 2007-2011
 • Comunitățile în mișcare: efectele migrației asupra dezvoltării comunității
 • Comunităţi româneşti în Spania – 2009
 • Viaţa socială în România urbană
 • Orașe competitive