Revista Română de Statistică Supliment nr. 6/2019

Modelul TRAMO – SEATS utilizat în analiza seriilor dinamice
The TRAMO – SEATS model used in the dynamic series analysis
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Gabriela Victoria ANGHELACHE PhD
Oana BÂRSAN PhD Student

Evoluția vânzărilor firmelor de distribuție de produse metalurgice pe piețe volatile
Evolution of sales of metallurgical products distribution companies in volatile markets
Ștefan Virgil Iacob PhD
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

Sistemul bancar sub influența riscului sistemic
The banking system under the influence of the  systemic risk
György BODÓ PhD Student

Utilizarea sistemului de indicatori sintetici în analizele la nivel microeconomic
Using of the synthetic indicators system in the microeconomic analyzes
Doina AVRAM Ph.D Student
Daniel DUMITRU Ph.D Student

Modelul spectral – noțiuni generale
The spectral model – general elements
Assoc. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Gabriel-Ștefan DUMBRAVĂ PhD Student
Oana BÂRSAN PhD Student

Analiza sărăciei – indicatori utilizați
The analysis of the poverty – indicators used
Olivia –Georgiana NIȚĂ PhD Student

Permisivitatea firmelor de profil pe piață analog fenomenului fizic denumit „vâscozitate”
The permissiveness of the profile companies on the market analogous to the physical phenomenon called “viscosity”
Ștefan Virgil Iacob PhD