Revista Română de Statistică Supliment 5/2014

[RRS Supliment 5/2014]

De la activităţi sportive legate de reciclare, la reciclarea deşeurilor din sport: o anchetă statistică şi modelul ei econometric pentru identificarea factorilor într-un proiect
From Sports Of Recycling To Recycling Waste In Sports Activities: A Statistical Survey And Its Econometric Model For Identifying The Project’s Factors
Conf. univ. dr. Gheorghe Săvoiu
Lect. univ. dr. Mihaela Butnariu

Bugetul Uniunii Europene – evoluţie, perspective
The European Union Budget – evolution, perspectives
Adrian Amariţa

Above a Rule of Decision Regarding the Clusters
Prof. Ioan Tudor Stratulat

Structuri matematice în fonetică italiană
Ion Olteanu