Revista Romana de Statistică Supliment nr. 11/2021

Populația rezidentă manifestă un trend alarmant de descreștere
The resident population is showing an alarming downward trend
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof.  Ana Maria POPESCU PhD
Iulian RADU PhD Student

Un sondaj statistic de opinie printre călătorii din mijloacele de transport urban
A statistical opinion survey among passengers in urban transport
Prof. Gheorghe SĂVOIU PhD habil.
Assoc. professor Claudia BURTESCU PhD
Lecturer Marian ŢAICU PhD
Mathematician & Computer Science Sandra MATEI
Communication expert Camelia BĂDULESCU

Analiza pieței peștelui și a produselor din pește
Market analysis of fish and fish products
Alexandra Diana CHIRESCU PhD Student

Șomajul – pericol real pentru stabilitatea macroeconomică
Unemployment – a real danger to macroeconomic stability
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Constrângeri și perspective în dezvoltarea sectorului de asigurări în republica Moldova
Constraints and perspectives in the development of the insurance sector in the Republic of Moldova
Angela COLȚA PhD Student

Analiza evoluției veniturilor și cheltuielilor populației în contextul crizei actuale
Analysis of the evolution of income and expenditure of the population in the context of the current crisis
Marius-Cristian RADUT PhD Student

Un timeline restrâns al apariţiei metodei grafice şi personalităţi majore ale istoriei diagramei statistice
A restricted timeline of the graphic method’s appearence and some major personalities of the statistical diagram’ s history
Prof. Gheorghe SĂVOIU PhD habil.
Matematician informatician Sandra MATEI

Influența ratei șomajului, a gradului de cuprindere în învățământ și al câștigului salarial mediu net lunar asupra PIB din România în perioada 1995-2019
The influence of the unemployment rate, the degree of inclusion in education and the average monthly net earnings on the GDP of Romania during 1995-2019
Alexandra Diana CHIRESCU PhD Student