Revista Română de Statistică Supliment nr. 6/2021

Principalii indicatori care caracterizează avuţia naţională
The main indicators that characterize national wealth
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student

Corelaţia între markerii ecocardiografici de disfuncţie de ventricul drept şi mortalitate la pacienţii cu tromboembolism pulmonar cu risc intermediar-crescut
The correlation between echocardiographic markers of right ventricle dysfunction and mortality in patients with intermediate-high pulmonary thromboembolism
Alexandru Cristian Ion
Catalina Liliana Andrei
Crina Julieta Sinescu

Conţinutul demografic al indicatorului populaţia după domiciliu
Demographic content of the population by household indicator
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD

Eficienţa folosirii potenţialului economic
Efficiency of using economic potential
Prof. Cristian Marian BARBU PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Iulian RADU PhD Student

Turismul cel mai afectat domeniu de criza sanitară şi economico-financiară
Tourism most affected by the health and economic and financial crisis
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

A intrat oare economia României în cel de-al patrulea ciclu de dezvoltare de tip juglar, în anul 2020?
Has the romanian economy really entered in the fourth cycle of juglar development, in 2020?
Professor habil. Gheorghe Savoiu, PhD

The effects of the COVID-19 pandemic. A stock markets analysis
Giorgiana Ene

Piaţa UE – principala destinaţie pentru mărfurile moldoveneşti
Tatiana IAȚIȘIN
Tatiana COLESNICOVA

Impactul pandemiei asupra forţei de munca şi a nivelului de trai in România
The impact of the pandemic on the labor force and the standard of living in Romania
Maria-Isabela CRISTESCU
Dumitru-Dănuţ MERCAN

Analiza statistică-bibliometrică a abordării deşeurilor în România în literatura ştiinţifică
Statistical-bibliometric analysis of the waste approach in Romania in the scientific literature
Maria-Isabela CRISTESCU
Dumitru-Dănuţ MERCAN