Revista Română de Statistică Supliment nr. 2/2021

Repere ale evoluției economico-sociale a României în anul 2020
Landmarks of the economic and social evolution of Romania in 2020
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Consideraţii privind consumul de energie în Uniunea Europeană
Considerations on energy consumption in the European Union
Conf. univ. dr. Nicolae MIHĂILESCU PhD
Conf. univ. dr. Cristina BURGHELEA PhD
Conf. univ. dr. Claudia CĂPĂŢÎNĂ PhD

Aderarea la zona euro. Cazul României
Joining the euro area. The case of Romania
Dumitru Bogdan DRĂGHIA

Managementul datelor și guvernanța datelor. Corelații cu zona bazelor de date și statistici
Data management and Data governance – Correlation with Data Bases area and Statistics
Mariluzia POPOVICI PhD
Prof. Angelica BĂCESCU – CĂRBUNARU PhD

Utilizarea indicatorilor macroeconomici în analize comparative
Use of macroeconomic indicators in comparative analyses
Prof. Ion PÂRȚACHI PhD
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student

Modele macroeconomice de analiză a evoluției economiei României în contextul crizei sanitare și economico-financiare
Macroeconomic models for analyzing the evolution of the Romanian economy in the context of the health and economic-financial crisis
Marius-Cristian RADUT PhD Student

Principalele aspecte teoretice privind indicii statistici și utilizarea acestora în măsurarea inflației
The main theoretical aspects of statistical indices and their use in measuring inflation
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student