Revista Română de Statistică Supliment nr. 8/2022

Cercetare de marketing privind comportamentul consumatorilor faţă de mezeluri şi impactul acestora asupra sănătăţii umane
Marketing research on consumer behavior towards sausages and their impact on human health
Marius Capra

Esenţa securităţii economice şi principiile asigurării acesteia la întreprindere
The essence of economic security and the principles of its provision at the enterprise
Associate Professor Yuriy RABOTIN, PhD
Applicant Alexandra VORONA

Deficitul balanţei comerciale creşte în mod îngrijorător
The trade deficit is growing alarmingly
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student

Raport de audit de performanţă pentru o întreprindere individuală din sectorul horticol
Performance audit report for an individual enterprise from the horticultural sector
Alexandra Diana Chirescu

Utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru reducerea decalajelor economice intra-comunitare
The use of European Union funds to reduce intra-community economic gaps
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student
Iulian RADU PhD Student
Cristian OLTEANU PhD Student

Fundamentarea unei strategii de dezvoltare economică în cazul unei ferme vegetale
Substantiation of an economic development strategy in the case of vegetable farm
Marius Capra

Piaţa artificială inteligentă şi mişcarea capitalului
The artificially intelligent market and the movement of capital
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Lecturer Stefan Virgil IACOB PhD
Denis-Arthur STRIJEK PhD Student

Plan de afaceri pentru submăsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR 2014-2020
Business plan for sub-measure 6.1 “Support for the installation of young farmers” within the National Program for Rural Development 2014-2020
Alexandra Diana Chirescu

Analiza factorilor care determină creşterea economică
Analysis of factors determining economic growth
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
Alexandra PETRE PhD Student