Revista Română de Statistică nr. 9/2022

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND ELIMINAREA EFECTELOR PANDEMIEI COVID-19
EUROPEAN UNION STRATEGY REGARDING THE ELIMINATION OF THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

CONSUMUL DE ENERGIE TERMICĂ SI MANAGEMENTUL DESEURILOR PERICULOASE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE. STUDIU DE CAZ EFECTUAT PE BAZA PERFORMANŢEI ECONOMICE DIN ROMÂNIA
HEAT CONSUMPTION AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CASE STUDY BASED ON ECONOMIC PERFORMANCE IN ROMANIA
Alexandra Diana Chirescu

ELEMENTE ESENŢIALE PRIVIND EVOLUŢIA MODELELOR MACRO-ECONOMETRICE MULTIDIMENSIONALE
ESSENTIAL ELEMENTS REGARDING THE EVOLUTION OF MULTIDIMENSIONAL MACRO-ECONOMETRIC MODELS
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

REPERE PRIVIND IMPACTUL CRIZELOR ASUPRA EVOLUŢIEI ECONOMICE A ROMÂNIEI
HIGHLIGHTS REGARDING THE IMPACT OF CRISES ON ROMANIA’S ECONOMIC EVOLUTION
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Giani-Ionel GRĂDINARU PhD
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student

THE ESSENCE AND METHODS OF ENSURING MARKET SECURITY OF THE ENTERPRISE
Nataliia ZGHADOVA PhD
Yulia BITUKOVA

MODELUL DE CERERE AL CONSUMATORULUI
THE CONSUMER DEMAND MODEL
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student
Daniel DUMITRU PhD Student

THE IMPACT OF PROPERTY SECURITY ON THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Natalia ZGADOVA, PhD

ANALIZA PARADOXULUI CRESTERII SOMAJULUI ÎN CONTRAST CU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE ÎN ECONOMIE
ANALYSIS OF THE PARADOX OF UNEMPLOYMENT GROWTH IN CONTRAST TO THE FILLING OF VACANCIES IN THE ECONOMY
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student
Iulian RADU PhD Student
Denis-Arthur STRIJEK PhD Student