Revista Română de Statistică Supliment nr. 3/2021

Unele aspecte semnificative privind evoluția cooperației în ultima perioadă în contextul crizei
Some significant aspects of the recent evolution of cooperation in the context of the crisis
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD

Utilizarea modelului de regresie în analiza corelației dintre ritmul de creștere a PIB-ului și rata șomajului
Use of the regression model in the analysis of the correlation between the GDP growth rate and the unemployment rate
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student

Statistici descriptive, entropie şi internet 
Descriptive statistics, entropy and internet
Prof. Gheorghe SĂVOIU PhD

Integrarea României în Uniunea Europeană este afectată de criza pandemică și financiar-economică
Romania’s integration into the European Union is affected by the pandemic and financial-economic crisis
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Cristian Marian BARBU PhD
Ştefan Virgil Iacob PhD
Iulian RADU PhD Student

Analiza corelațiilor de bază ale creșterii economice utilizând modelul de regresie multiplă
Analysis of the basic correlations of economic growth using the multiple regression model
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student

Long-term unemployment as a form of social exclusion in the labor market: the experience of Ukraine
Blyzniuk Viktoriia
Yatsenko Liubov

Nivelul de trai al populației este afectat de criza pandemică și financiar economică. Se adâncește căderea nivelului de trai comparativ cu celelalte state europene?
The living standard of the population is affected by the pandemic and financial economic crisis. Is the decline in living standards deepening compared to other European countries?
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD

Analiza statistică a corelației dintre ritmul de creștere a PIB-ului și rata inflației
Statistical analysis of the correlation between the GDP growth rate and the inflation rate
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student