Revista Română de Statistică Supliment nr. 3/2022

Deficitul balanţei comerciale afectează în continuare creşterea economică
The trade deficit continues to affect economic growth
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Logistica de distribuţie a SC Prodlacta SA
Distribution logistics of SC Prodlacta SA
Alexandra Diana Chirescu
Coordonator: conf.univ.dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu

Analiza locurilor de muncă vacante în trimestrul IV al anului 2021
Job vacancy analysis in the fourth quarter of 2021
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student
Iulian RADU PhD Student

Analiza regională a producţiei agricole în anul 2020
Regional analysis of agricultural production in 2020
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Model de analiză a evoluţiei veniturilor şi cheltuielilor populaţiei
Model for analysing the evolution of income and expenditure of the population
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Analiza pieţei produselor de panificaţie
Bakery market analysis
Alexandra Diana Chirescu
Coordonator: conf.univ.dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu

Dinamica consumului final de energie regenerabilă şi de biocombustibili în statele Uniunii Europene – 27 (II)
Conf. univ. dr. Nicolae Mihăilescu
Conf. univ. dr. Cristina Burghelea
Prof. Univ. Dr. Florinel-Marian Sgărdea
Drd. Valentin Popa
Conf. univ. dr. Claudia Căpățînă