Revista Română de Statistică Supliment nr. 2/2019

Considerații privind efectul unor măsuri financiar-monetare asupra mediului de afaceri
Considerations of the effect of financial-monetary measures on the business environment
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD

Băncile populare – factor al apariției sistemului cooperatist în România
Popular banks – a factor of the apparition of the cooperative system in Romania
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student

Modelare versus simulare scenarizată. Este mai adecvată metoda Monte Carlo scenarizată, la anticiparea absorbției fondurilor europene?
Modelling versus Simple Scenarised Simulation: Is the Monte Carlo Scenarised Method more Appropriate to Deal with Anticipating the Absorption of European Funds?
Ec. Ligian Tudoroiu, PhD candidate

Analiza statistică a evoluției cooperației în unele domenii
Statistical analysis of the cooperation evolution in some fields
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Doina AVRAM Ph.D Student
Maria MIREA PhD Student

O viziune structurală a absorbției fondurilor europene, corelând metoda de simulare Monte Carlo cu metoda Solver
A Structural Vision of the Absorption of European Funds, which Correlates the Monte Carlo Simulation Method with the Solver Method
Ec. Ligian Tudoroiu
Professor habil. Gheorghe Săvoiu, PhD
Assoc. professor Emil Burtescu, PhD

Studiu privind apariția cooperației agricole
Study on the apparition of agricultural cooperation
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Doina BUREA PhD Student
Tudor SAMSON Ph.D Student

A fi sau a nu fi Brexit
To be or not to be Brexit
Adrian Amarița PhD

Balanţa dintre bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale privind sursele de finanţare ale pensiilor
The Balance between the State Budget and Social Security Budget Regarding Sources of Pension Funding
Lecturer Ana CARP PHD