Revista Română de Statistică 11/2017

Analiza pieţei muncii în statele membre ale Uniunii Europene
Analysis Of the Labor Market in the Member States of the European Union
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE

Noţiuni teoretice privind riscurile bancare
Theoretical Notions about Bank Risks
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Lector univ. dr. Marian SFETCU
Drd. Gyorgy BODO
Drd. Doina AVRAM

Corelarea salariilor cu indicele de creştere al preţurilor de consum – compensarea şi indexarea
Wage Correlation with Consumer Price Index – Compensation and Indexing
Lector univ. dr. Ana CARP

Modele de analiză a riscului de insolvabilitate în instituţiile financiar-bancare
Models of Insolvency Risk Analysis in Financial and Banking Institutions
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Andreea – Ioana MARINESCU
Drd. Maria MIREA

Managementul riscurilor bancare
Bank Risk Management
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Lector univ. dr. Marian SFETCU
Drd. Gyorgy BODO
Drd. Doina BUREA

Riscul operaţional – model de analiză şi control
Operational Risk – Model of Analysis and Control
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU
Conf. univ. dr. Florin Paul Costel LILEA

Detectarea regimurilor de bule financiare speculative pe principalele pieţe de capital din Europa
Dr. Mihai-Andrei MITRACHE