Revista Română de Statistică Supliment nr. 10/2021

Industria rămâne pilonul principal al creşterii economice şi formării Produsului Intern Brut
Industry remains the mainstay of economic growth and the formation of Gross Domestic Product
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Alexandra PETRE PhD Student

Comerţul internaţional – frână în calea creşterii economice
International trade – a brake on economic growth
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Analiza situaţiei pensionarilor şi a pensiilor
Analysis of the situation of pensioners and pensions 
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Iulian RADU PhD Student

Analiza pieţei fructelor
Fruit market analysis
Alexandra Diana Chirescu

Inflaţia va putea să fie lovitura de şoc
Inflation may be the shock
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Radu STOICA PhD Student

Lucrările de construcţii trebuie să constituie un domeniu căruia să i se acorde prioritate
Construction work must be an area to be given priority
Prof. Cristian Marian BARBU PhD
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student
Cristian OLTEANU PhD Student

Turismul trebuie sprijinit
Tourism must be supported
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Analiza SWOT a Regiunii Centru – România
SWOT analysis of the Central Region within Romania
Alexandra Diana CHIRESCU