Revista Română de Statistică Supliment nr. 2/2022

Analiza efectului numărului de salariaţi şi a productivităţii muncii asupra creşterii economice
Analysis of the effect of the number of employees and labour productivity on economic growth
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Analiza pieţei laptelui şi a produselor lactate
Market analysis of milk and dairy products
Alexandra Diana Chirescu

Studiu privind evoluţia ratei de creştere a industriei în contextul crizei actuale
Study on the evolution of the industry growth rate in the context of the current crisis
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Analiza pieţei vinului
Wine market analysis
Alexandra Diana Chirescu

Evoluţia resurselor de energie primară în contextul actualei crizei energetice
The evolution of primary energy resources in the context of the current energy crisis
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student
Iulian RADU PhD Student

Populaţia rezidentă manifestă un trend alarmant de descreştere
The resident population is showing an alarming declining trend
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ghenadie CIOBANU PhD

The main components of innovative development
Borys Pohrishchuk, Prof. DSc. Econ.
Associate Professor Inna Sysoieva, DSc. Econ.

Electronic appeals as a means of communication between public authorities and the population
Associate Professor Inna Sysoieva, DSc. Econ.
Candidate of public administration Vitalii Mazur

Dinamica consumului final de energie regenerabilă şi de biocombustibili în statele Uniunii Europene – 27 (I)
Conf. univ. dr. Nicolae Mihăilescu
Conf. univ. dr. Cristina Burghelea
Prof. Univ. Dr. Florinel-Marian Sgărdea
Drd. Valentin Popa
Conf. univ. dr. Claudia Căpățînă

Responsabil de număr: prof. univ.dr. Constantin Anghelache