Revista Română de Statistică Supliment 2/2017

Aspecte semnificative privind consumul şi economisirea
Significant Issues on Consumption and Saving
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Conf. univ. dr. Madalina-Gabriela ANGHEL
Drd. Georgiana NIȚU

Precauţiunea economisirii în condiţii de incertitudine
Precaution of Savings under Uncertain Circumstances
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. Univ. Dr. Aurelian DIACONU
Drd. Emilia STANCIU

Elemente teoretice privind managementul de portofoliu dinamic
Theoretical Aspects of the Dynamic Portfolio Management
Conf. univ. dr. Madalina-Gabriela ANGHEL
Conf. univ. dr. Mirela PANAIT
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Drd. Marius POPOVICI

Diversificarea temporală în consum şi economisire
Time Diversification in Consumption and Saving
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Prof. univ. dr. Radu Titus MARINESCU
Asistent univ dr. Diana Valentina DUMITRESCU

Model de analiză a corelaţiei dintre produsul intern brut şi componentele consumului final
Model analysis of the correlation between GDP and final consumption components
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Andreea Ioana MARINESCU
Drd. Doina AVRAM
Drd. Doina BUREA
Drd. Gyorgy BODO

Model de analiză a corelaţiei dintre consumul final şi componentele acestuia
Model analysis of the correlation between final consumption and its components
Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE
Lector univ. dr. Mariana BUNEA
Lector univ. dr. Ana CARP
Asist. Univ. Dr. Diana-Valentina SOARE
Drd. Maria MIREA

Model econometric de analiză a corelaţiei dintre produsul intern brut şi consumul final
Analysis of the Econometric model of the correlation between GDP and final consumption
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Radu STOICA
Drd. Tudor SAMSON
Drd. Alexandru BADIU

The Contribution of Higher Education to the Accumulation of Human Capital in the Romanian Architecture Field During Communism
Valentin Maier

Methodological and Applicative Problems of using Pearson Correlation Coefficient in the Analysis of Socio-Economic Variables
Daniela-Emanuela Dănăcică

The Influence of the Marketing Communication on Consumer Behavior
Gheorghe ORZAN
Raluca-Florentina TIŢA
Raluca-Giorgiana CHIVU
Ștefan-Ilie OANȚĂ
Cristian Ionuț COMAN