Revista Română de Statistică Supliment nr. 9/2021

Modelarea în funcţie de variabilele statistice factoriale
Modelling according to factorial statistical variables
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Ion PÂRȚACHI PhD
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student
Cristian OLTEANU PhD Student

Mişcarea naturală a populaţiei în România sub spectrul crizei sanitare şi financiar-economică
The natural movement of the population in Romania under the spectrum of the sanitary and financial-economic crisis
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
Radu STOICA PhD Student

Elemente esenţiale privind riscul operaţional
Essential elements of operational risk
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Iulian RADU PhD Student

Studiu privind certitudinea investitorului în alegerea portofoliului
Study on investor certainty in choosing a portfolio
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Alexandra PETRE PhD Student

Analiza bidimensională a poziţiei judeţului Vrancea în cadrul regiunii Sud-Est
Bidimensional analysis of the position of Vrancea County within the South-East region
Alexandra Diana Chirescu

Analiza evoluţiei producţiei ramurii agricole
Analysis of the evolution of the production of the agricultural branch
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student
Daniel DUMITRU PhD Student

Analiza Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 9 – Industrie, inovaţie şi infrastructură
Analysis of Sustainable Development Objective 9 – Industry, innovation and infrastructure
Alexandra Diana Chirescu

Pagină în curs de actualizare