Revista Română de Statistică Supliment nr. 1/2022

Evoluţia preţurilor de consum, principalul factor de adâncire a destabilizării
The evolution of consumer prices, the main factor deepening destabilization
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Improvement of Accounting of External and Internal Goodwill
D.Sc., Associate Professor Valentyna Yasyshena

Studiu privind evoluţia naturală a populaţiei sub spectrul crizei sanitare
Study on the natural evolution of the population under the spectrum of the health crisis
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Lucrări de constructii în luna septembrie 2021
Construction works in September 2021
Marius-Cristian RADUT PhD Student

Evoluţia şomajului în formă ajustată sezonier în anul 2021
The evolution of seasonally adjusted unemployment in 2021
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD

Perspectiva evoluţiei situaţiei populaţiei de vârsta a treia în contextul crizei pandemice
The perspective of the evolution of the situation of the elderly population in the context of the pandemic crisis
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Impactul crizei sanitare şi economico-financiare asupra stării de sănătate a populaţiei în România
The impact of the health and economic-financial crisis on the health of the population in Romania
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Evoluţia ratei şomajului şi a ratei inflaţiei sub efectul crizei sanitare şi economico-financiare
Evolution of the unemployment rate and the inflation rate as a result of the health and economic and financial crisis
Prof. Cristian Marian BARBU PhD
Assoc. prof. Ana Maria POPESCU PhD
Iulian RADU PhD Student