Revista de Statistică Supliment nr. 12/2022

Analiza investiţiilor autohtone şi stăine în economia naţională
Analysis of domestic investments and stays in the national economy
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Denis-Arthur STRIJEK PhD Student

Studiu privind metodologia de calcul al indicilor statistici prin procedeul separării acţiunii izolate a fiecărui factor şi repartizarea proporţională a interacţiunii factorilor de influenţă
Study on the methodology for calculating statistical indices through the process of separating the isolated action of each factor and the proportional distribution of the interaction of influencing factors
Associate Professor Nicolae Mihăilescu, PhD
Associate Professor Claudia Căpăţînă, PhD

Evoluţia producţiei serviciilor în contextul crizelor
The evolution of service production in the context of crises
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Lecturer Stefan Virgil IACOB PhD
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student

Impactul variabilelor macroeconomice asupra cursului leului moldovenesc
Impact of the macroeconomic variables on Moldovan leu exchange rate 
PhD in Economics, Associated Professor Viorica Lopotenco
PhD in Economics, Associated Professor Ana Cîrlan

Comerţul internaţional continuă să afecteze creşterea PIB-ului
International trade continues to weigh on GDP growth
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Iulian RADU PhD Student
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Conditions (Environment) for The Formation Of Labor Mobility
Viktoria Blyzniuk
Liubov Yatsenko
Ph.D., Associate Professor, Avramchuk Lidiia

Analiza calităţii vieţii în România şi la nivelul ţărilor europene: Germania, Grecia şi Bulgaria
Analysis of the quality of life in Romania and at the level of European countries: Germany, Greece and Bulgaria
Marius CAPRĂ

Financing and Tax Factor in the Agricultural System Of Azerbaijan
Elmin Azar Girkhlarov

The essence and functions of cryptocurrencies
Firuz Panahov