Revista Română de Statistică Supliment nr. 8/2023

Analiza resurselor de muncă din România în procesul de dezvoltare durabilă
The analysis of the labor resources in Romania in the process of sustainable development
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Denis-Arthur STRIJEK PhD Student
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
PhD Student  Marius-Cristian RADUT

Analiza structurala a resurselor de munca din Romania in procesul de dezvoltare durabilă
The structural analysis of the labor resources in Romania in the process of sustainable development
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHELPhD
Denis-Arthur STRIJEK PhD Student
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student
PhD Student  Marius-Cristian RADUT

Studiu privind masa monetară şi perspectiva evoluţiei în procesul digitalizării
Study on the money supply and the perspective of the evolution in the digitization process
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHELPhD
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD
Iulian RADU PhD Student

Evoluţia construcţiilor sub impactul pieţei muncii
The evolution of construction under the impact of the labor market
Prof. univ. dr. Giani-Ionel GRĂDINARU
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD
PhD Student Marius-Cristian RADUT
PhD Student Denis-Arthur STRIJEK