Studiu privind evoluţia turismului

Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD (stefaniacob79@yahoo.com)
Petroleum – Gas University of Ploiesti / Artifex University of Bucharest
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student (danaluiza2004@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies
Cristian Marius RĂDUȚ PhD Student (radutmc@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Abstract
În acest articol autorii au studiat și au pus în evidență care este tendința de evoluție a turismului în România. Trebuie menționat faptul că turismul în România prin oferta pe care o are în ceea ce privește această activitate a fost și ar trebui să rămână unul dintre domeniile care contribuie la formarea și creșterea Produsului Intern Brut. Având în vedere efectele pe care crizele care s-au abătut asupra României și nu numai, le-au avut asupra evoluției turismului în perioada ultimilor ani, se constată că în prima parte a anului 2023, activitatea turistică a menținut tendința de creștere. Datele utilizate pentru reliefarea acestor aspecte au fost metodele statistico-econometrice, utilizând datele furnizate de Institutul Național de Statistică și de Eurostat.
Cuvinte cheie: turism, HoReCa, economie, evoluție, crize.
Clasificare JEL: E20, E30.

Study on the evolution of tourism

Abstract
In this article, the authors have studied and highlighted what is the trend of evolution of tourism in Romania. It should be noted that tourism in Romania through the offer it has in terms of this activity has been and should remain one of the areas that contribute to the formation and growth of the Gross Domestic Product. Considering the effects that the crises that have befallen Romania and not only, have had on the evolution of tourism during the last years, it is found that in the first part of 2023, tourism activity has maintained the growth trend. The data used to highlight these aspects were statistical and econometric methods, using data provided by the National Institute of Statistics and Eurostat.
Keywords: tourism, HoReCa, economy, evolution, crises.
JEL classification: E20, E30.