Studiu privind evoluţia ratei şomajului în România

Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / Artifex University of Bucharest
Assoc. prof.  Ana Maria POPESCU PhD (notariat.dejure@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD (stefaniacob79@yahoo.com)
Petroleum – Gas University of Ploiesti / Artifex University of Bucharest
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student (danaluiza2004@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Șomerii reprezintă acea categorie de persoane care fac parte din populația ocupată, dar nu au loc de muncă, nu își găsesc în piața muncii un loc de muncă și care au avut un loc de muncă dar l-au pierdut datorită unor conjucturi nefavorabile. În acest articol autorii și-au propus să evidențieze situația șomerilor din România din ultimii ani și perspectiva de evoluție a cestei categorii sociale. Desigur, pe fondul crizelor cu care s-a confruntat economia României toate ramurile economiei au fost afectate și pe cale de consecință multe societăți comerciale au fost nevoite sa-și suspende activitatea sau chiar să ajungă în situația în care să declanșeze lichidarea. Acesta este unul din principalii factori care au ca rezultat creșterea alarmantă a ratei șomajului în anul 2020. La data scrierii acestui articol trendul evoluției ratei șomajului în România este unul ușor descendent, dar criza energetică și conflictul armat dintre Ucraina și Federația Rusă ar putea să afecteze această evoluție.
Cuvinte cheie: forță de muncă, șomaj, piața muncii, populație ocupată.
Clasificarea JEL: J20, J60

[Text complet]

Study on the evolution of the unemployment rate in Romania

Abstract
The people represent that category of people who are part of the employed population, but have no job, do not find a job in the labor market and who had a job but lost it due to unfavourable conjectures. In this article, the authors aimed to highlight the situation of the unemployed in Romania in recent years and the perspective of evolution of this social category.  Of course, against the background of the crises faced by the Romanian economy, all branches of the economy were affected and consequently many companies had to suspend their activity or even end up in the situation in which to trigger the liquidation.  This is one of the main factors resulting in the alarming increase in the unemployment rate in 2020. At the time of writing this article, the trend of the evolution of the unemployment rate in Romania is a slightly downward one, but the energy crisis and the armed conflict between Ukraine and the Russian Federation could affect this evolution.
Keywords: labour force, unemployment, labour market, employed population.
JEL Classification: J20, J60