Principalele aspecte privind evoluţia industriei

Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / Artifex University of Bucharest 
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD (madalinagabriela_anghel@yahoo.com)
Artifex University of Bucharest
Denis-Arthur STRIJEK PhD Student (denis.strijek@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Iulian RADU PhD Student (julian@linux.com)
Bucharest University of Economic Studies
Abstract
Autorii și-au propus să analizeze evoluția prloducției industriale până în luna februarie a nului 2023. S-a constatat faptul că datorită crizelor care s-au abătut asupra României, industria și-a redus activitatea manifestând scăderi, ceea ce se reflectă și în rezultatele înregistrate de Produsul Intern Brut. Studiul efectuat pune în evidență faptul că și în perioada următoare industria va menține un trend descendent. Desigur, activitatea industrială ca și cea din întreaga economie are efecte și asupra altor indicatori statistici calculați, cum ar fi șomajul care se poate adânci și mai ales populația neocupată determinată de revenirea în țară a peste un milion de cetățeni români care lucrau în străinătate, inflația, veniturile și multe altele. Interpretarea și analiza s-a făcut pe baza seriilor de date statistice puse la dispoziție de Institutul Național de Statistica și de Eurostat.
Cuvinte cheie: industrie, producție, resurse, creștere economică, prețuri.
Clasificarea JEL: E20, E30

The main aspects regarding the evolution of the industry

Abstract
The authors set out to analyze the evolution of industrial production by February 2023. It was found that due to the crises that have befallen Romania, the industry has reduced its activity by showing decreases, which is also reflected in the results recorded by the Gross Domestic Product. The study highlights the fact that in the next period, too, the industry will maintain a downward trend. Of course, the industrial activity as well as the one in the entire economy has effects on other statistical indicators calculated, such as the unemployment that can deepen and especially the unoccupied population determined by the return to the country of over one million Romanian citizens who worked abroad, inflation, incomes and much more. The interpretation and analysis were made on the basis of the series of statistical data made available by the National Institute of Statistics and Eurostat.
Keywords: industry, production, resources, economic growth, prices.
JEL classification: E20, E30

[Full Text]

RRS Supliment 5/2023