Revista Română de Statistică Supliment nr. 10/2020

Model econometric utilizabil în studiul piețelor emergente
Econometric model usable in the study of emerging markets
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Conf. Ana Maria  Popescu PhD
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student

Studiu privind situația pensionarilor și nivelul de pensii în România
Study on the situation of pensioners and the level of pensions in Romania
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD

Managementul urbanistic între aşteptări şi deziluzii
Urban management between expectations and disappointments
Prof. Mircea Alecsandru UDRESCU PhD
Lecturer Alina GHEORGHE PhD

Conceptul de valoare mobiliară în construirea portofoliilor
The concept of securities in building portfolios
Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Prof. Ion PÂRȚACHI PhD
Iulian RADU PhD Student

Șeptelul și producția animalieră sub efectul crizei pandemice și a celei financiare
Livestock and animal production as a result of the pandemic and financial crisis
Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD
Radu STOICA PhD Student

Noțiuni teoretice privind riscul de piață în investirea portofoliilor de valori mobiliare
Theoretical notions on the market risk in investing in the securities portfolios
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ PhD Student

Tendinţe ale datoriei administraţiei publice a României
Conf. univ. dr. Cristina Burghelea
Conf. univ. dr. Nicolae Mihăilescu
Conf. univ. dr. Claudia Căpățînă