Revista Română de Statistică Supliment nr. 6/2020

O prospectivă a economiei României în anii 2020 şi 2021, scenarizată şi confruntată în patrulaterul magic
A foresight of the Romanian economy in 2020 and 2021, scenarized and confronted in the magic quadrant
Professor Gheorghe Săvoiu, PhD, HD

Analiza rezultatelor privind inovația în mediul de afaceri
Analysis of results on innovation in the business environment
Assoc. Prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL, PhD
Dana Luiza GRIGORESCU, PhD Student
Iulian RADU, PhD Student

Model dinamic de convergenţă regională
Dynamic model of regional convergence
Anca NOVAC, PhD
Natalia MOROIANU-DUMITRESCU, Phd Student

Dinamica cheltuielilor guvernamentale pe un locuitor în funcţie de dinamica Produsului Intern Brut pe un locuitor (II)
Conf. univ. dr. Nicolae Mihăilescu
Prof. Univ. Dr. Florinel-Marian Sgărdea
Conf. univ. dr. Claudia Căpățînă

Cluburi dinamice de convergenţă regională în Italia
Regional convergence dynamic clubs in Italy
Anca NOVAC, PhD
Natalia MOROIANU-DUMITRESCU, Phd Student

Evoluţia comerţului internaţional de bunuri şi servicii al României în primul trimestrul al anului 2020 şi perspective
The evolution of Romania’s international trade in goods and services in the first quarter of 2020 and perspectives
Prof. Constantin ANGHELACHE, PhD
Radu STOICA, PhD Student
Daniel DUMITRU, PhD Student

Mişcarea naturală a populaţiei sub efectul crizei sanitare în România
The natural movement of the population under the effect of the sanitary crisis in Romania
Lecturer Ștefan Virgil IACOB, PhD
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ, PhD Student
Oana BÎRSAN, PhD Student